Realiteettiterapiayhdistys ry

  • tehnyt

Suomen realiteettiterapiayhdistys ry on perustettu vuonna 2006. Sen tehtävänä on tehdä Suomessa
tunnetuksi William Glasserin kehittämää valinnan teoriaa ja sen sovelluksia. Yhdistys järjestää valinnan
teorian ja realiteettiterapian koulutusta, valvoo koulutuksen laatua ja tukee jäsenistöään teorian
soveltamisessa.
Teoria tarjoaa uudenlaisen näkökulman ihmisen käyttäytymisen ymmärtämiseen, käytännönläheisellä
tavalla. Se on kehittynyt 1960- luvulta lähtien USA:ssa ja viime vuosina kehitys on ollut aktiivista erityisesti
Euroopassa.
Huolimatta siitä, mitä meille on tapahtunut tai kuinka tarpeemme ovat jääneet täyttymättä, voimme omilla
valinnoillamme vaikuttaa elämämme suuntaan.
Valinnan teoria tuo tasapainoa ja tyytyväisyyttä elämäämme.

Soveltuvuus
Realiteettiterapiassa ihminen nähdään sisäisesti ja käytännöllisesti ohjautuvana. Terapiassa ei mitätöidä
menneisyyden kokemusten tai ympäristötekijöiden merkitystä, koska kaikella voi olla merkittävä rooli
ihmisen elämässä.
Realiteettiterapia on tehokas erilaisten ihmisryhmien kuntoutuksessa ja hoidossa. Erityisen hyvin
realiteettiterapia soveltuu itsetuhoisten käyttäytymistapojen käsittelyyn.
Realiteettiterapiaa käytetään esimerkiksi riippuvuuksien hoitamisessa, ihmissuhteiden parantamisessa,
rangaistusten sovittelussa ja sosiaalityössä. Realiteettiterapialla on saavutettu hyviä tuloksia lasten ja
nuorten parissa, joilla on tunne-elämän ja käyttäytymisen ongelmia. Realiteettiterapia on turvallinen,
tehokas sekä joustava menetelmä käytettäväksi ohjauksessa ja terapiassa.
Tärkeää on terapeutin oma kyky muodostaa yhteys asiakkaansa kanssa. Tavoitteena on luoda
luottamuksellinen, ammatillinen ihmissuhde terapeutin ja asiakkaan välille. Terapeutti auttaa asiakasta
arvioimaan omia tarpeitaan sekä oman käyttäytymisensä tehokkuutta. Realiteettiterapiassa toimiva,
aktiivinen osallistuminen on tärkeä osa ohjausta.
Opetus ja johtaminen
Realiteettiterapian soveltaminen parantaa hyvinvointia yhteisöissä ja yrityksissä. Realiteettiterapian ideat ja
lähestymistavat soveltuvat hyvin erilaisiin organisaatioihin, mukaan luettuna koulut.
Realiteettiterapia tukee vastavuoroista johtamista vapaassa ympäristössä, jossa jokaisen on mahdollista
havainnoida itseään ja tehdä laadukasta työtä. Realiteettiterapia tukee vaikuttamista oman työskentelyn
kehittymiseen oppilaitoksissa ja työpaikoilla.
Avainsanoja ovat luottamus ja vuorovaikutus. Opettaja tai esimies on suunnannäyttäjä ja valmentaja, jonka
tavoitteena on realiteettiterapian menetelmin lisätä luovuutta, yhteenkuuluvuutta, lojaalisuutta, vastuun
ottoa ja työn iloa organisaatiossaan.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.