Siirry suoraan sisältöön

Onko realiteettiterapialla mitään annettavaa nykyaikaisissa ihmissuhteissa?

  • tehnyt

William Glasser kehitti Valinnan teorian ja siitä juonnetun realiteettiterapian 1960- luvun alkupuolella kokemuksiensa pohjalta. Kuten kaikki tiedämme on sen jälkeen ihmissuhteissa ja niihin suhtautumisessa tapahtunut paljon; Nuoruuden erityisen merkityksen esiinnousu, vapaan rakkauden ja seksuaalisen vapautumisen aikakausi voidaan paikantaa alkaneeksi juuri 60-luvulla, mutta ei kehitys siihen jäänyt. Nykyään puhutaan tasa-arvosta ja ihmisoikeuksista, sekä korostetaan kunkin ihmisryhmän sille leimallista aitoutta eri tavoin. Ei ole luvallista omia jonkun toisen identiteettiä. Samaan aikaan some vaikuttaa nuorten käsitykseen siitä, millaiseksi oma kuva on muodostettava saadakseen tyydyttäviä ihmissuhteita.

Glasser jatkoi työtään ja teoriansa kehittelyä kuolemaansa vuoteen 2013 asti ja hän näki kaiken tämän muutoksen. Ihmissuhteisiin vaikuttavat sekä ne käsitykset ja kokemukset, joita ihmisellä itsellään on erilaisista suhteista, että myös se aika ja kulttuuri, jossa eletään. Näiden ja lähipiirin vaikutuksia kunkin valintoihin voidaan tarkastella edelleen realiteettiterapiassa.

Realiteettiterapian hyödyt tulevat esiin erityisesti tilanteissa, joissa tarvitaan uudenlaista ymmärrystä siitä, miten haastavalta näyttävää tilannetta voidaan tarkastella turvallisesti ”omien silmälasien” kautta. (Terapeuteille ja muille ammattilaisille realiteettiterapian teoreettisesta taustasta kiinnostuneille lukusuositus aukeaa tässä )

Kun ihmissuhde on ajautunut konfliktiin, voi olla vaikeaa perääntyä ilman, että henkilö kokee olevansa ansassa. Tähän juuri realiteettiterapia voi antaa uuden tavan nähdä ja kokea yhteys itselle tärkeiden, ja samaan aikaan täysin toisenlaisten ihmisten kanssa.

Kasvun vaiheissa, töissä ja kotona on väistämätöntä että me kaikki kohtaamme näitä itselle kivuliaita konflikteja. Emme voi voi halustamme huolimatta välttämättä muuttaa ulkoisia olosuhteita, mutta voimme löytää tapoja tulla paremmin toimeen todellisuuden kanssa. Kurjinta on eksyä omissa suhteissaan ja kokea ulkopuolisuutta sekä yksinäisyyttä ja sitä että on ”vääränlainen”.

Realiteettiterapia soveltuu erinomaisesti pari- ja perheterapiaan. Pariterapiassa kumpikin puoliso saa kokea tulevansa kuulluksi jo tarvekartoitusvaiheessa. Siinä sovitaan alustavasti terapiaprosessin tavoitteista, keinoista ja kestosta. Realiteettiterapiassa ei pakoteta sovintoon eikä kiirehditä haastavienkaan tunteiden ohi, ellei niin haluta.

Terapiassa korostuvat tietoisuus omista tarpeista sekä oman ja toisten käyttäytymisen ja niihin liittyvien odotuksien tunnistaminen. Vaikka realiteettiterapiaa on syytetty siitä, ettei se ota henkilöiden välistä historiaa huomioon, ( On sanonta; Älä kastele mennyttä satoa) se taipuu huomioimaan esim. parisuhdehistorian, jonka henkilöt tuovat esiin. Historiaan ei kuitenkaan voi palata, paitsi siten että kukin voi muuttaa suhteensa siihen, ymmärrettyään sen vaikutukset tähän päivään.

Jos haluat realiteettiterapiaa parisuhteessa tai muissa ihmissuhteissa ota yhteyttä ja varaa kartoitusaika.